APA

De vereniging APA

De dienstvakvereniging ‘Arte Pugnantibus Adsum’ is de saamhorigheidsvereniging voor de Technische Staf en heeft als doel:

  1. het bevorderen van de kameraadschap en het onderling contact tussen de leden;
  2. het bevorderen van een juist inzicht betreffende opleiding, taak en tewerkstelling van de leden;
  3. het bevorderen van de uitbreiding van de kennis van de leden.

De vereniging is opgericht op 14 september 1962.

Naast gewone leden (officieren van de TS, actief danwel buiten dienst) kent de vereniging ook Ereleden, Adspirant-leden (officieren die studeren aan een TU voor overgang naar de TS), Bijzondere leden (geen TS-officier, maar werkzaam bij Defensie en/of nauw verwant met de TS) en Leden-begunstigers (donateurs).

Naamsverklaring

‘Arte pugnatibus adsum’ is een latijnse uitdrukking en kan worden vertaald met :
De wetenschap is aanwezig bij de strijdenden, of (zoals vastgesteld bij Landmachtorder):
Met vakmanschap sta ik de strijdenden bij.
Artes= kunst, wetenschap
Pugnantes= de strijdenden
Adsum= aanwezig zijn, erbij zijn

Bestuur

Het APA bestuur bestaat uit de volgende functionarissen.

Voorzitter: Kol ir. H.A.C.B. Meeuwsen

Secretaris: Lkol ir. K. Meun

Tweede Secretaris: Lkol ir. K. Zuidam

Penningmeester: Lkol ir. R.H.J. Ceuleers

Het bestuur is te bereiken via het onderstaande emailadres:
apa.bestuur@gmail.com