CEMA : Cyber- en elektromagnetische activiteiten

Militaire activiteiten, gericht op exploitatie van en het behoud van initiatief in cyberspace en het elektromagnetisch spectrum (EMS), worden aangeduid met de term CEMA, dit staat voor Cyber- & Elektromagnetische Activiteiten. CEMA is een begrip dat voor de Nederlandse krijgsmacht zowel technologische als conceptuele vernieuwing behelst. Waar in Engelstalige literatuur al veel is geschreven over EMS en CEMA, blijft de Nederlandse literatuur achter. In dit artikel schetsen de auteurs het belang van het elektromagnetisch spectrum voor moderne oorlogvoering en geven ze verder duiding aan het begrip CEMA. Vervolgens introduceren zij een CEMA-operatieconcept om richting te geven aan het optreden in het elektromagnetisch spectrum.