De Beproevingsrapporten van de Koninklijke landmacht

Het artikel ‘De beproevingsrapporten van de Koninklijke Landmacht’ beschrijft hoe materieelbeproevingen werden uitgevoerd om de KL in de periode na de tweede wereldoorlog te voorzien van nieuw materieel. Voordat tot een eventuele aanschaf kon worden overgegaan werd het materieel aan een gedegen onderzoek onderworpen. Vele van de beschikbare beproevingsrapporten komen samen in dit artikel. Hiermee wordt een mooi inkijk gegeven in het beproefde materieel alsmede hoe het proces van beproevingen verliep en hoe deze door de tijd heen zijn veranderd.