PODCAST ter ere van 20 jaar TITAAN

TITAAN het Nederlandse communicatie systeem dat tijdens missies van Defensie wordt gebruikt. Dat stond bij aanvang voor Theatre Independent Tactical Army & Airforce Network. Sinds TITAAN door de hele krijgsmacht wordt gebruikt, betekent het: Theatre Independent Adaptable Armed Forces Network. Het is een IT-systeem dat wereldwijd ingezet moet kunnen worden voor alle missies van de krijgsmacht.

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de ontwikkeling van TITAAN werd begonnen. Ter ere van dit jubileum heeft Kolonel ir. Jan van de Pol, één van de grondleggers van TITAAN, een podcast gemaakt over het ontstaan van TITAAN. Hij praat in deze podcast met vier ontwikkelaars die van het begin af aan waren betrokken onder meer over het de aanleiding om TITAAN te maken, de locatie waar TITAAN is ontstaan en worden er herinneringen en anekdotes opgehaald. De vier ontwikkelaars zijn Stefan van der Meer, Louis Spijker, Ronald de Groot en Matthijs de Vos.

TITAAN werd 20 jaar geleden bedacht en vervolgens op een bijzondere manier ‘in house’ ontwikkeld met 35 ingehuurde IT specialisten. Het systeem werd de trendsetter binnen NATO op het gebied van militaire communicatiesystemen. Het was het eerste tactische netwerk gebaseerd op internet standaarden, IP telefonie en commercial-off-the-shelf componenten.  De realisatie van TITAAN leidde in 2004 tot de uitreiking van de prijs Best NCW (Network Centric Warfare) Program from a Coalition Partner in Amerika. Deze prijs kan worden beschouwd als de Emmy Award voor militaire commandovoeringsystemen.

Hoe kon het dat Nederland trendsetter werd in de wereld van militaire communicatiesystemen? Wat is het effect geweest? En wat kunnen we daar van leren voor vandaag? In deze podcast worden vier TITAAN ontwikkelaars van het eerste uur geïnterviewd. Er wordt ingegaan op de bijzondere prestatie die is geleverd, er worden anekdotes opgehaald en lessen getrokken voor het heden. De podcast duurt ongeveer 45 minuten.