Project Geautomatiseerd Ondersteunen Amfibische Landing (GOAL)

LTKOLMARNS R.A. Docter

Noorse zee in de nabije toekomst

De 2e Marines Combat Group bevindt zich aan boord Zr. Ms. Rotterdam voor het uitvoeren van een amfibische operatie. Waar voorheen de scheepsomroep onophoudelijk informatie praaide, is het nu stil aan boord. Ondanks deze stilte verlopen de routines die de Mariniers gereed maken voor de complexe operatie, zonder problemen. Tevreden volgt de Amfibisch Operatie Officier (AOO) op zijn beeldschermen in real time het debarkatie proces. Deze informatie is ook beschikbaar voor de Commandant van de Netherlands Maritime Force in de Joint Operation Room (JOR).

Het onverwachts uitvallen van één van de landingsvaartuigen verstoort het humeur van de AOO niet. Waar deze uitval voorheen betekende dat de gemaakte planningstabellen met de hand aangepast dienden te worden, is dit dankzij de ondersteunende software van het Geautomatiseerd Ondersteunen Amfibische Landing (GOAL) verleden tijd. Rekening houdend met welke eenheden in welke volgorde naar een doelgaan, past GOAL razendsnel de planningstabellen aan. Na een laatste check, verstuurt de AOO de aanpassingen via de gidsenapplicatie naar de mobiele telefoon van iedere gids. Tegelijkertijd voelt een sergeant die is ingedeeld als stickleader zijn tag trillen. Dit is voor hem het sein om een willekeurige monitor op te zoeken in het schip. Zodra de sergeant voor een monitor staat, verschijnt op de monitor de informatie die voor zijn eenheid van toepassing is. Door het uitvallen van het vaartuig, zijn zij 45 minuten vertraagd. Hij loopt terug naar zijn mannen en informeert hen.

Doelstelling

Ondanks dat bovenstaande beschrijving bij sommige lezers wellicht de wenkbrauwen doet fronsen, is het hierboven geschetste scenario dichterbij dan het lijkt. Op dit moment werken verschillende IT-specialisten van de afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie (KIXS) in opdracht van het Korps Mariniers / Martime Battle Staff hard aan het project Geautomatiseerd Ondersteunen Amfibische Landing (GOAL). GOAL digitaliseert een gedeelte van het (logistieke) amfibische planningsproces en geeft daarnaast real-time inzicht in het verloop van alle routines die aan een amfibische operatie voorafgaan. Op deze wijze draagt het project bij aan de doelstelling van het project: het vergroten van de situational awareness voor zowel de staf ter plaatse en het hogere niveau op afstand. Uiteindelijk stelt GOAL amfibische planners in staat om sneller te kunnen inspelen op onverwachte situaties waardoor de flexibiliteit van het landingsplan toeneemt.

GOAL

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, heeft KIXS een aantal specifieke software applicaties ontworpen die op innovatieve wijze gebruik maken van diverse nieuwe technieken.

Enerzijds betreft het de applicatie GOAL. Deze software neemt een deel van het amfibische planningsproces over door stapsgewijs te werken aan een complete planning. Met behulp van vooraf ingevulde gegevens uit diverse bronnen is het met slechts enkele klikken met de muis mogelijk om een complete indeling samen te stellen voor een opdracht. Dankzij handige visualisatiemethoden en door slim gebruik te maken van nieuwe technologie, stelt GOAL de gebruikers in staat om op een eenvoudige en snelle wijze een nieuwe planning te realiseren. Met een druk op de knop is de nieuwe planning via de bekende planningstabellen beschikbaar voor iedere gebruiker.

GIDS

De GIDS applicatie maakt inzichtelijk waar individuele mariniers zich aan boord bevinden tijdens de voorbereiding op de amfibische operatie. GIDS bestaat uit een software gedeelte en een hardware component. De software van GIDS maakt het mogelijk eventuele vertragingen of andere constateringen tijdens het proces direct te verwerken in het planningsproces. Vervolgens informeert het systeem de betrokken leidinggevenden. Deze informatie is niet alleen zichtbaar op het eigen schip, maar is daarnaast ook beschikbaar op alle andere schepen die onderdeel zijn van de operatie.

Indoor Positioning System (IPS)

De hardware component bestaat uit het Indoor Position System (IPS). Het IPS voorziet GIDS van informatie over de locatie van de Mariniers. De hierbij toegepaste technologie is gebaseerd op slimme web technologie. Bekende gebruikers van deze technologie zijn o.a. NASA, Ubuntu (het platform van de defensie telestick), National Geographic en Instagram.

IPS is een modern draadloos systeem dat in eerste instantie ontwikkeld is om, in samenwerking met de software van GOAL, de huidige papieren stick card te vervangen. In de huidige situatie is het handmatig invullen van de stick card en het afgeven aan de AOO echter een tijdrovend en foutgevoelig proces. Het IPS vereenvoudigt het registratieproces van mensen en middelen die aan en van boord zijn gegaan sterk door het automatiseren van dit proces. Dankzij het systeem kunnen de gidsen in één oogopslag zien of de mensen aan boord van hun aangewezen transport zijn gestapt. Door een koppeling van IPS met GOAL ziet de AOO in één oogopslag of de mensen volgens planning vertrokken zijn. Dit vergroot de situational awareness van het verloop van de operatie. In figuur 1 is het IPS schematisch weergegeven.

Figuur 1: Indoor Positioning System (IPS)

Om de situational awareness te verbeteren, bepaalt het IPS de positie van de mariniers tijdens het doorlopen van de verschillende stations van de voorbereidende routines tot op een meter nauwkeurig. Een dergelijke nauwkeurigheid is voldoende om onderscheid te maken tussen personeel dat reeds in een landingsvaartuig is gestapt of zich nog steeds in het dok bevindt. De plaatsbepaling is mogelijk doordat, een op de man gedragen tag, een signaal afgeeft. De ontvangers (Anchors) in diverse ruimtes van het schip, vangen het signaal van de tag op en geven dit door aan de server. De ontvangersberekenen vervolgens de positie van de tag op enkele centimeters nauwkeurig. De tag is een robuust identificatie systeem ter grootte van een creditcard.Middels technieken en software die ook gebruikt worden in GPS-ontvangers kan vervolgens de positie van de persoon met de tag bepaald worden.

Naast deze (beperkte) toepassing van IPS aan boord van een schip kan het systeem ook voor andere toepassingen gebruikt worden:

  • Pluggenbord automatisering;
  • Man-over-boord detectie;
  • Blanket Search;
  • Toegangscontrole tot beveiligde ruimtes.

Tot slot

Zoals aan het begin is aangeven, speelt het hierboven geschetste scenario zich in de nabije toekomst af. De eerste twee fasen van project GOAL zijn inmiddels afgerond, maar om een daadwerkelijk operationeel systeem te realiseren is het noodzakelijk dat ook het vervolgproject (GOAL 3) de benodigde support krijgt vanuit CZSK. Alleen dan kan het systeem op korte termijn worden ingevoerd.