VEILIGE SHELTERS VOOR BOMMENRUIMERS EN EXPLOSIEVENTESTERS

Bron: MatlogCourant

Zowel de Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD) als het Kenniscentrum Wapensystemen & Munitie (KCW&M) hadden behoefte aan een veilig mobiel onderkomen bij het respectievelijk onschadelijk maken van explosieven en het beproeven van munitie. De eerste schuilshelter is inmiddels in eigen huis vervaardigd, dankzij een constructieve samenwerking tussen diverse partijen. veiligheidseisen en dus haakten de munitiebeproevers graag aan bij de behoefte van de EODD.

Eigenhandig ontwikkeld
In 2017 belandde het project bij John Verhagen, projectmanager bij de Sectie Systemen. ‘Gelet op de gestelde eisen en de beschikbare middelen een project met uitdagingen’, aldus John. Hij deed nog wel een verkenning op de markt, maar kwam er al snel achter dat dit geen commercial off the shelf-product is dat met een beperkt budget is in te kopen en met enkele aanpassingen geschikt is te maken is voor militair gebruik. Besloten werd de schuilshelter in eigen huis te ontwikkelen. Het projectteam schreef een Programma van Eisen (PvE), waarna de Afdeling Techniek een ontwerp maakte. Het Inkoopcentrum van de Afdeling Logistiek zorgde voor het aanschaffen van benodigde artikelen, zoals pantserstaal en -glas, waarna de Afdeling Techniek de shelters heeft gebouwd samen met het Logistiek Centrum Woensdrecht. Verschillende oorzaken leidden tot een behoorlijke De EODD had al langer de vurige wens van een schuilshelter, met name voor het ruimen van conventionele explosieven zoals vliegtuigbommen, vertelt majoor Werner van Rooij van het Defensie Expertise Centrum EOD. ‘Tot nu toe hadden we nog geen mobiele schuilshelter en was het noodzakelijk om op grote afstand een bom of ander explosief tot ontploffing te brengen.’ Voor het beproeven van wapensystemen en munitie gebruikt het KCW&M al wel een schuilhokje. ‘We testen onder meer granaten die sterk verwarmd zijn, juist enorm gekoeld of door het vervoer enorm hebben getrild, waardoor je nooit van tevoren weet wat de effecten daarvan zijn’, vertelt opperwachtmeester Richard de Heus. Daarom plaatst het kenniscentrum het schuilhok een meter of tien achter een pantserhouwitser, waarna de affuit met een koord in werking wordt gezet en een granaat wordt afgevuurd. Dit hok voldeed nauwelijks aan de vertraging van het project, onder meer capaciteitsproblemen, het bepalen van de juiste beschermingsmiddelen en het inkopen en testen ervan en de coronamaatregelen.

Nog drie te gaan
‘Veiligheid gaat voor alles’, stelt John, daarom voldoet de uiteindelijke versie aan alle in overleg met KCW&M gestelde eisen. Onder meer door het gebruik van pantserstaal van 15 millimeter dikte en geavanceerd pantserglas. De shelter is voorzien van airconditioning en verwarming, twee werkplekken en weegt circa 5 ton. Daardoor kunnen de Werklust en de Scania WLS de shelter vervoeren. Begin november is de eerste schuilshelter officieel overgedragen door hoofd Sectie Systemen Ruud Schuurman aan luitenant-kolonel Klaas Fridsma, hoofd KCW&M. De planning is dat de resterende drie schuilshelters (twee voor beide partijen) in de periode tot en met maart 2022 worden geleverd, inclusief het documentatiepakket en de implementatie in SAP.