Vrienden van de Commissie van Proefneming

Door: Kol bd ir. Kees de Graauw
Voorzitter Vrienden vd CvP
www.commissievanproefneming.nl

De vereniging “Vrienden van de Commissie van Proefneming” heeft als doel om de saamhorigheid tussen medewerkers en oud medewerkers van het Kennis Centrum Wapensystemen & Munitie (KC W&M) van het Defensie Munitiebedrijf, en haar voorgangers zoals de Materieel Beproevingsafdeling 1 (MBA 1) en de Afdeling Beproevingen Wapensystemen en Munitie (ABWM), te bevorderen.

Het KC W&M komt voort uit de Commissie van Proefneming (CvP). Deze commissie is in 1866 in Nederland door de toenmalige minister van Oorlog ingesteld. De CvP richtte zich toen alleen op het beproeven van geschut. Momenteel is de KC W&M uitgegroeid tot een afdeling met veelzijdige technische kennis van klein kaliber wapens, wapensystemen, munitie en bescherming. Unieke kennis die deels wordt vergaard met (internationale) beproevingen. En dit voor de gehele Nederlandse krijgsmacht.

De CvP is weliswaar als entiteit sinds 2016 opheven, maar haar geest leeft voort in het huidige KC W&M. Dit is terug te vinden bij het personeel waar vakmanschap, collegialiteit en loyaliteit hoog in het vaandel staan. Aan het testen van wapens en munitie zijn zekere risico’s verbonden. Kennis en onderling vertrouwen zijn daarom kernwaarden die onmisbaar zijn om veilig het werk uit te kunnen voeren. Ook het KC W&M biedt unieke kansen voor militaire ingenieurs met een passie voor techniek die een combinatie met management ambiëren.

De huidige vereniging is op initiatief van kol bd ir Ronald van Woudenberg in 2011 opgericht. Jaarlijks wordt de jaardag gevierd. Op 27 oktober 2021 heb ik tijdens de festiviteiten rond de 155e jaardag van de CvP en het 10-jarig bestaan van de KC W&M de ‘voorzittershamer’ van de vereniging overgenomen van kol bd ir Joris Hercules. Beide kolonels waren zelf nog voorzitter van de CvP. Vele TS-officieren zijn hen bij de CvP voorgegaan. Voormalig H-KC W&M LKol ir. Alex Visser sloot deze imposante rij. De vereniging heeft een website waar het heden en verleden in beeld wordt gebracht. Dat is uiteraard niet exclusief voor verenigingsleden, overige geïnteresseerden zijn ook meer dan welkom.

Ik nodig jullie dus uit snel een kijkje te nemen:

Kol bd ir. Kees de Graauw
Voorzitter Vrienden vd CvP
www.commissievanproefneming.nl